Creational Design Patterns(Oluşturucu Tasarım Kalıpları)

Merhaba, bu yazımız da kısaca Creational Design Patterns (Oluşturucu Tasarım Kalıpları) bahsedeceğiz.

Creational design patterns, programda nesnelerin oluşturulmasına odaklanır. Bu desenler, new operatörünü kullanarak doğrudan nesneleri oluşturmak yerine, oluşturma mantığını gizleyerek nesneleri oluşturma yolunu sağlar. Bu, programa, verilen kullanım durumunda hangi nesnelerin oluşturulması gerektiğine karar verirken daha fazla esneklik sağlar.

Bazı yaygın creational design patternler şunlardır: Singleton pattern, Factory pattern ve Builder pattern.

  • Singleton pattern: Bu desen, bir sınıfın sadece bir örneğinin oluşturulacağını garanti eder ve bu örneğe global bir erişim noktası sağlar.
  • Factory pattern: Bu desen, nesneleri oluştururken, oluşturulacak nesnenin tam sınıfını belirtme gerekliliğini ortadan kaldırır.
  • Builder pattern: Bu desen, bir nesnenin yapımını temsilinden ayırır, böylece aynı yapım süreci farklı temsillemeler oluşturabilir.

Bu sadece creational patternlerin birkaç örneğidir. Yazılım tasarımında belirli sorunları çözmek için daha fazla creational pattern kullanılabilir.