SQL Server INSTANCE Değiştirme

SQL Server'da instance yeniden adlandırma

Sql Server'da yeni bir query açıp aşağıda ki kodları yazıyoruz. Ve SQL server ismini değiştiriyoruz.

sp_dropserver ‘ESKI_SERVER_ADI’
GO
sp_addserver ‘YENI_SERVER_ADI’
GO