Entity Framework Veritabanı içeriği(Data Context) Oluşturma

Bu yazımızda entity framework ile nasıl data context oluşturulur bunu öğreneceğiz.

Entity Framwork’te veritabanı işlemlerini yöntecek merkezi bir sınıf oluşturulması gerekmektedr. Bu sınıf sayesinde, oluşturulan veri modelleri üzerinden veritabanı işlemlerini gerçekleştirilmektedir. Kısaca veri modelleri ile veritabanı işlemleri arasında koordinasyonu sağlayan sınıftır.

Oluşturacağımız sınıfın, Entity Framework Data Context işlemlerini yapabilmesi için System.Data.Entity.DbContext sınıfının kalıtımını alması gerekmektedir. Oluşturacağımız Data Context sınıfın ismi SatisContext olsun.

DbContext kalıtmını alırken (System.Data.Entity) namepsapce’i eklemeyi unutmayın.  

public class SatisContext:DbContext
  {
    public SatisContext() : base("SatisVeritabani") { }

    public DbSet<Kategori> Kategoriler { get; set; }
    public DbSet<Urun> Urunler { get; set; }

protected override void OnModelCreating(DbModelbuilder modelbuilder)
    {
      modelbuilder.Conventions.Remove<PluralizingTableNameConvention>();
    }
  }