DateTime Extension Methods

Burada bazı DateTime Extensions Metotlar göreceksiniz. Eğer çok fazla tarih işlemleri ile çalışıyor iseniz. İşinize çok yarayacak metotlardır.

Aşağıdaki metotları bir class içerisinde oluşturup kullanabilirsiniz. Kodların açıklamarı summary olarak açıklanmıştır.

public class DateTimeExtensions
  {
 /// <summary>
 /// Ayın ilk gününü getirir.
 /// </summary>
 /// <param name="value">DateTime tipinde değer alır.</param>
 /// <returns>Ayın ilk gününün Tarihini döndürür. Örnek: 1.07.2018 00:00:00</returns>
    public DateTime GetBeginOfMonth(DateTime value)
    {
      return new DateTime(value.Year,value.Month,1,0,0,0,0);
    }
 /// <summary>
 /// Günün İlk tarihini döndürür.
 /// </summary>
 /// <param name="value">Datetime tipinde değer döndürür.</param>
 /// <returns>Girilen Tarihin ilk Saatini döndürür. Örnek : 2.07.2018 00:00:00</returns>
    public DateTime GetBeginOfDay(DateTime value)
    {
      return value.Date;
    }
 /// <summary>
 /// Ay Sonunun tarihini getirir.
 /// </summary>
 /// <param name="value">Datetime tipinde değer alır.</param>
 /// <returns>Ay sonunun son tarihini bize döndürür. Örnek: 31:07:2018 23:59:59 999</returns>
    public DateTime GetEndOfMonth(DateTime value)
    {
      return new DateTime(value.Year,value.Month,DateTime.DaysInMonth(value.Year,value.Month),23,59,59,999);
    }
 /// <summary>
 /// Günün son saatini getirir.
 /// </summary>
 /// <param name="value">Datetime tipinde değer alır.</param>
 /// <returns>Günün son tarihini döndürür. Örnek : 2.07.2018 23:59:59 999</returns>
    public DateTime GetEndOfDay(DateTime value)
    {
      return value.Date.AddDays(1).AddTicks(-1);
    }

  }