Extension Methods

Girilen değerin boş (null) yada " " boş bir string ifadesi olup olmadığını kontrol eden method.

Aşağıda ki metota gönderilen string ifadenin boş bir ifade olup olmadığının kontrolü yapar ve bize geriye bir değer döndürür.

/// <summary>
/// Gönderilen değerin Null, "" yada "  " olup olmadığını kontrol eder.
/// </summary>
/// <param name="value">Kontrol edilecek string değeri alır.</param>
/// <returns></returns>
    
 public bool IsNullOrWhiteSpace(String value)
    {
      if (value == null) return true;

      for (int i = 0; i < value.Length; i++)
      {
        if (!Char.IsWhiteSpace(value[i])) return false;
      }
      return true;
    }