Asp.Net MVC Veri Türünün Kontrolü (DataType)

Modeldeki bir değerin veri türünün tanımlanması gerektiği durumlar olabilir.

Örneğin

UyeGiris ismindeki model üzerinden oluşturulan View’da şifrenin yazıldığı kontrolde yazılan karakterlerin şifrelerin görünmemesi gerekir. Bu yapılandırmayı, modeliln Sifre özelliğine DataType attribute’u ekleyerek tanımlıyoruz. Şifre girişi için parametre olarak DataType.Password tanımlanması yapıldığında, View üzerinde üye girişi yapılırken şifre, kullanıcılara noktalı olarak gözükecektir.

public class UyeGiris
  {
    [DisplayName("Kullanıcı Adı")]
    public string KullaniciAd { get; set; }

    [DisplayName("Şifre")]
    [DataType(DataType.Password)]
    public string Sifre { get; set; }
  }