Asp.Net MVC’de Görüntüleme Formatı (DisplayFormat)

Örneğin tarih formatında bir veriyi DateTime formatında View'da gösterirseniz, tarih bilgisi bilgisayarın tarih saat formatında görünür.

Modeldeki bir değerin View’da hangi formatta gözükmesini DisplayFormat attribute’u ile belirliyoruz. Şimdi gelelim parametrelere:

DataFormatString: Değerin hangi formatta görüntüleneceği belirtilir.

ApplyFormatInEditMode: Modelin Edit View’inde da aynı formatın geçerli olup olmamasını tanımlarız.

ConvertEmptyStringToNull: Boş string ifadesinin null olarak alınıp alınmamasını tanımlar.

HtmlEncode: Değer alınırken Html Encode işlemin yapılıp yapılmamasını tanımlar.

NullDisplayText: Değer null ise sayfada ne görüneceğinin bilgisini verir.